header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Inschrijvingsformulier CMHC

Binnen onze vereniging draait het om sportiviteit, wederzijds respect en gezelligheid. CMHC is een vereniging voor én van alle leden. Lidmaatschap bij CMHC houdt meer in dan alleen een balletje kunnen slaan tijdens training en/of wedstrijd. Onze verenging draait vrijwel alleen op de inzet van vele vrijwilligers. Zonder deze inzet is beoefenen van de hockeysport simpelweg niet mogelijk. Dat is de reden dat er van senioren spelers, oudere jeugdspelers, maar zeker ook ouders/verzorgers ook wat verwacht wordt. Het inschrijfformulier vraagt hier naar. En wil je als vrijwilliger direct de handen uit de mouwen steken? Graag! Neem dan contact op via [email protected]

CMHC kent geen ledenstop. Wel kan het zijn dat tijdens een lopende competitie niet direct aan wedstrijden kan worden deelgenomen. Op dat moment wordt je als trainingslid gezien en zal de contributie daar op worden aangepast.

Inschrijver dient aan te geven bekend te zijn met een aantal richtlijnen:
Klik op een link om deze in te zien.

Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Indien inschrijver jonger dan 18 jaar is, ontvangen wij graag ook telefoon en e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).

Vervolgstappen na inschrijving
Nadat je het inschrijvingsformulier hebt ingestuurd, zal je een bevestiging van de inschrijving ontvangen. De secretaris zal vervolgens de aangeleverde gegevens verwerken en vervolgens twee aanvullende e-mails versturen: een mail met inloggegevens en een welkomstmail. In deze laatste mail wordt gewezen op de kennismakingsavond. Je zal hiervoor later nog een uitnodiging ontvangen, maar noteer alvast de datum (zie de CMHC agenda).

Op het moment dat een nieuw lid wedstrijden zal gaan spelen, dient hij/zij ook in het officiƫle CMHC tenue spelen. Ons CMHC tenue is alleen verkrijgen via Hockeygear
Als tegemoetkoming in de kosten van het tenue, ontvangen alle nieuwe leden een kortingsvoucher. Deze is te gebruiken tijdens het afrekenen op de site van Hockeygear. De kortingsvoucher is op te vragen bij de secretaris via [email protected]. Meer informatie over het CMHC tenue is te vinden op de 'Tenue'-pagina.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  CMHC wil bevorderen dat leden het lidmaatschap via automatische incasso voldoen. De automatische incasso zal in drie termijnen plaatsvinden en wel in de maanden augustus, november en februari. De machtiging geldt tevens voor andere kosten welke in relatie staan tot het lidmaatschap (o.a. inschrijfgelden en zaalhockey). Betalen per factuur is ook mogelijk. Dit vindt plaats indien CMHC geen incassomachtiging heeft ontvangen. In dit geval dient de factuur in zijn geheel en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn op het rekeningnummer van CMHC. Indien je onderstaande vraag met JA beantwoordt, machtig je daarmee CMHC te Culemborg om tot wederopzegging de contributie van het CMHC lidmaatschap automatisch ten laste van de opgegeven rekening te incasseren. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering en kun je terugvinden op deze website.

 
   
   
 
   
 
   
 
Soort lidmaatschap
   
Hockeyervaring
   
   
   
   
 
Diploma's
  CMHC zou graag vernemen of inschrijver/ouder/verzorger beschikt over bepaalde voor CMHC relevante diploma's of certificaten.

 
   
   
   
   
Overige informatie
  Een vereniging als CMHC kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Van ouders/verzorger van jeugdleden en 16+ leden wordt vrijwilligersinzet dan ook verlangt. Waar gaan jou interesses naar uit?

 
   
   
   
   
Bevestiging
  De Gedragscode, Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden zijn bovenaan het inschrijfformulier te openen. Tevens kunnen deze later via de website www.cmhc.nl worden ingezien.

 
   
   
   
Akkoord inschrijving
  Hierbij bevestig ik deze inschrijving en ga ik akkoord met het verschuldigd inschrijfgeld, de toekomstige contributie, en indien hierboven aangegeven, de automatische incasso. Tevens geef ik CMHC toestemming om bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens die gedurende het lidmaatschap over mij / mijn kind door CMHC worden verzameld te verwerken.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.