Historie

 

Oprichting CMHC in 1960
‘Eindelijk een hockey-club’ kopte de krant in 1960. Op 8 oktober 1960 werd namelijk de Culemborg Mixed Hockeyclub (C.M.H.C.) opgericht door de heren F. (Frans) van Slooten, tevens eerste voorzitter en E. (Bob) Jansen, de eerste secretaris c.q. penningmeester van de nieuwe vereniging. Mej. W. v.d. Valk nam namens de jongeren zitting in het bestuur en de heer T. van Zanten werd de eerste materieelcommissaris.

Deze oprichtingsvergadering vond plaats op de christelijke school ‘In ’t Veld’, nabij de Bradaal en werd bijgewoond door wel 20 geïnteresseerde Culemborgers. Besloten werd voorlopig op de woensdag- en zaterdagmiddag op het sportterrein van de Bradaal te oefenen en te spelen.

In het eerste jaar kon men al een beroep doen op ca. 40 leden. Het veld aan de Bradaal werd al snel dusdanig vaak bespeeld, dat werd omgezien naar een ander veld. Dat ‘nieuwe’ veld vond de club aan de A. v. Lalainglaan (bij de Rijk van Gaasbeekschool), waar zij wedstrijden zou gaan spelen op de zaterdagmiddag. Het gras hiervoor geschikt gemaakt: leden namen hun eigen grasmaaiers mee om het gras kort te wieken. Eind 1960 was het veld geschikt voor wedstrijden. Een selectie van de club speelde de eerste wedstrijd op 10 december 1960 tegen SCHC. Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 1-1. Later dat jaar speelde CMHC wedstrijden tegen Voordaan, wederom SCHC en Tiel. In de winter van 1961-1962 hadden de leerlingen van de Van Gaasbeekschool de velden dusdanig veel bespeeld en daarmee beschadigd dat de gemeente CMHC verbood er op te spelen. Dit bleek al snel de reden te zijn dat de club vroegtijdig haar einde vond. In het seizoen 192-1963 werden de laatste wedstrijden gespeeld o.a. een stedenontmoeting met Tiel die door de Culemborgers met 3-2 werd gewonnen, maar feitelijk bestond de club niet meer..

 

Heroprichting 1972

Op 25 oktober 1972 werd een tweede poging ondernomen om hockey als sport binnen de gemeente Culemborg te introduceren. Daartoe kwamen wel 27 mensen geïnteresseerd in deze nobele tak van sport bijeen in de Bestuurskamer van de sporthal. Onder hen ook  de oprichters van 1960, de heren Van Slooten en Jansen. Zij noemden tijdens deze bijeenkomst enkele feiten uit de korte historie van de club, maar zagen uiteindelijk af van een plekje in het nieuwe bestuur. Besloten werd dat het eerste bestuur zou bestaan uit de heren Henk Kramer Freher en Kees Dresselhuys én de echtparen Ada en Ruud Veen en Fie en Herman Sijbrant.

Op de eerste ledenvergadering gehouden op 20 december van datzelfde jaar werden de statuten en het huishoudelijk reglement van de nieuwe vereniging vastgesteld en daarmee was CMHC een feit. De eerste voorzitter, de heer Ruud Veen, kon de aanwezigen vertellen dat CMHC was ingedeeld bij het district Utrecht/’t Gooi. De contributie zou voor senioren fl. 70 bedragen en voor junioren fl. 35. Evenals werden de clubkleuren en daarmee de kleuren van het speeltenue bepaald: een rode blouse cq t-shirt, een witte rok cq broek en de kousen waren rood met witte board (het verhaal deed zich de ronde dat de oorspronkelijk kleuren oranje, wit, oranje waren, maar dat op voorspraak van de Ajax-minded bestuursleden de kleuren rood, wit, rood gekozen werden).

De jeugd werd getraind door mej. Van Slooten, voor de senioren werd nog naar een oplossing gezocht. Een advies aan de sportstichting in oprichting was om de nieuwe club een veld en eventueel de reststrook aan de vereniging te verhuren. De notulen van de vergadering vertellen ons niet waar dat veld binnen de gemeente gelegen was. Een vijftal leden besloot zich in te schrijven voor een scheidsrechterscursus en een eigen clubblad werd in het leven geroepen, op voorspraak van Wil Hoogendijk voorzien van de naam ’t Bolle Kantje’.

 

Deze keer bleek de vereniging wel levensvatbaar te zijn: al eind 1973 werd het 100ste lid ingeschreven. De hockeyvereniging begon met twee seniorenelftallen en 4 jeugdelftallen op een voetbalveld, dat gedeeld werd met Culemborg ’67 en de Rugbyvereniging. Later werd verhuisd naar sportpark Terweyde waar men een veld deelde met de CSV Vriendenschaar.

Het clubhuis toen was een kleine houten keet met krappe bankjes langs de houten muren en een kantine ter grootte van een kiosk, waar men thee zette in aluminium ketels. Consumpties werden in het algemeen buiten genuttigd.

 

Aan het eind van het verenigingsjaar 1976-1977 had men 150 leden, verdeeld over 2 dames- en 3 herenteams en 8 jeugdteams. En in 1980 al 250 leden. Men was toe aan een eigen clubhuis en eigen velden. Plannen werden bereid en een architect in de arm genomen om een eigen home te stichten.

Al snel werd een definitief ontwerp goedgekeurd en op 1 februari 1980 werd de eerste paal geslagen van een eigen clubhuis op het sportpark Terweijde, ontworpen door architect Jan. M. Juffer. In oktober 1980 is samen met de korfbalvereniging S.G.V. en tennisvereniging Terweijde het clubhuis ‘De Driemaster’ betrokken. Dit clubhuis lag hoger dan de omringende velden, zodat ‘de hockeybal niet in het gebouw kon rollen.’

Bij de opening van de Driemaster werd door de drie voorzitters haring uit een pot en wittebrood gegeten, aangeboden door wethouder Fred de Rek. Drie verenigingen in een clubhuis, dat vroeg om goede afspraken. De lasten werden zoveel mogelijk naar evenredigheid verdeeld. En in de zomermaanden exploiteerde de tennisvereniging het gebouw, de korfbalvereniging en CMHC deden dit gedurende de rest van het jaar.

Overigens heeft de tennisvereniging ‘De Driemaster’ in 1985 al de Driemaster verlaten om een eigen clubhuis te betrekken. En zo ook de korfbalvereniging, die begin 2012 een eigen clubhuis stichtte elders op het sportpark Terweijde.

 

Lustrum en eigen clublied
In 1977 werd het eerste lustrum, gevierd in de sporthal Interwey, opgesierd door een cabaret van Dames 1 getiteld ‘Pieternel en Thomas Vaer’, bekend uit de Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel. De  muziek tijdens het feest werd verzorgd door ‘Take Five’.Tevens werd een eerste clubvlag gehesen. Tot slot werd een tweetal leden van CMHC tot lid van Verdienste benoemd: de heren D. Sangster en een van de twee oprichters van de club de heer F. van Slooten sr.

 

Het tweede lustrum werd in 1982 gevierd met wedstrijden, een heus spuithindernissen parcours voor de jeugd uitgezet door de brandweer en een heus lustrumfeest met jazz- en dixielandband ‘Ten Town Toeters.’  De commissie de dit alles bedacht had bestond uit de leden Paul Bitter, Eric Gerritse en Marjon de Bruin. En tenslotte componeerde Anthonie Zielhorst voor dit tweede lustrum in 1982 een  heus clublied. De tekst van dit lied ging als volgt:

 

Druk de bal achter de legguards, push de strafbal in de hoek

Denk toch aan het bolle kantje, masker, tok en stick zijn zoek

 

Refrein:

CMHC, CMHC, rood en wit uw kleurmelee;

CMHC, CMHC, kameraadschap en fair play

 

Cirkel, lange, korte corner, hockey geeft aan elk wat wils

Ben je moe van slaan en hollen: in de Driemaster staat pils.

 

Refrein:

CMHC, CMHC, rood en wit uw kleurmelee;

CMHC, CMHC, kameraadschap en fair play.

 

In dit lustrumjaar 1982 waren er al 300 spelende leden.

 

Uitbreiding van leden vraagt om betere accommodatie
In 1989 is een verlicht kunstgrasveld aangelegd waardoor de veldaccommodatie van de CMHC voldeed aan de toenmalige eisen voor optimaal hockeyen. De vereniging gebruikte vanaf toen een kunstgrasveld en twee grasvelden. In 1997 is naast de hockeyclub een clubgebouw van de Kynologen Club Culemborg verschenen en zij maakten sindsdien gebruik van een van de grasvelden. Nog steeds kende CMHC 300 leden.

In de zomer van 2003 werd de hockeyaccommodatie volledig vernieuwd en werden er twee nieuwe kunstgrasvelden door de gemeente Culemborg aangelegd.  De vereniging groeide vanaf dat jaar explosief en kende al snel zo’n 600 leden.

In 2011 werd het nieuwe clubhuis, inclusief kleedkamers, bergruimten, terras en parkeerruimte  gebouwd en aangelegd en kregen we de beschikking over een derde kunstgrasveld, een heus semi-waterveld. Zowel clubhuis als derde veld werden geopend door het jongste lid Linde Ster Riphagen, het oudste lid Leo Bestebreurtje en Roeland Geertzen, wethouder sport van de gemeente Culemborg. Dit in het bijzijn van de heer Johan Wakkie, directeur van de KNHB. Het nieuwe clubhuis is helaas tot heden nog niet voorzien van een naam.

Het clubhuis biedt tevens ruimte aan kinderopvang en de velden worden overdag gebruikt door de middelbare school Lek en Linge.

Op dit moment heeft CMHC ca. 675 leden, waarbij de jeugd  goed vertegenwoordigd is.

Roeland Geertzen

Voorzitter CMHC


 

Ereleden en leden van verdienste
Door de jaren heen zijn er meerdere personen benoemd tot erelid of lid van verdienste.

Bekijk hier het overzicht met ereleden en leden van verdienste

 

 21-12-2015 | historie | 37
Inloggen: