Vertrouwenspersoon van CMHC

Henrike Treffers is benoemd tot Vertrouwenspersoon van de club.
Email: vertrouwenspersoon@cmhc.nl

Een vertrouwenspersoon is voor heel veel mensen iets onbekends, daarom leg ik graag even uit wat ik voor jou kan betekenen.

 

CMHC voor een Veilig Sportklimaat
CMHC wil een hockeyclub zijn waar voor iedereen een veilig sportklimaat heerst. Daarom vinden wij het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken als pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

 

Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kunnen trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden van alle leeftijden terecht met vragen over ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben of die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Het advies is om zo snel mogelijk melding te doen van deze situaties, zodat erover gepraat kan worden en het probleem zo snel mogelijk kan worden voorkomen of opgelost. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn, om advies in te winnen of overleg te plegen.

 

Wanneer benader je de vertrouwenspersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan kun je advies vragen aan de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt, kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 

* pesten en gepest worden;

 

* het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

 

* grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

 

* een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

 

* de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de het team of de vereniging;

 

* vragen m.b.t. je eigen gedrag als trainer en/of coach verantwoord is;

 

* een directe of indirecte beschuldiging aan jouw adresvan ontoelaatbaar gedrag;

 

* het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van CMHC op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die er tussen jou mij plaatsvinden, blijven vertrouwelijk. Waar het kan wordt er alleen informatie met derden gedeeld als jij daar toestemming voor geeft.

 

Echter, betreft jouw melding een ernstig strafbaar feit, dan heb ik de verplichting hier melding van te maken bij het bestuur. Ook dit zal eerst besproken worden met de melder!

 

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De informatie die gedeeld wordt is algemeen van aard en bedoeld om daar waar nodig algemene maatregelen binnen de vereniging te kunnen treffen. Ook met het Bestuur zal zonder toestemming geen persoonlijke informatie gedeeld worden,

 

Wat doet een vertrouwenspersoon wel/niet?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor vragen over incidenten, vermoedens van incidenten die tussen CMHC-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen CMHC-verband en de betrokkene(n).

 

Wat een vertrouwenspersoon niet doet, is mensen persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit - altijd met toestemming van de betrokkene(n) -plaatsvinden buiten CMHC.

 

Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon geen rol als het gaat om discussies rond geldende afspraken binnen de vereniging. Voor discussies over bijvoorbeeld het rijschema, de verplichting van de bardienst of het scheidsrechter rooster kan je beter bij coach, trainer, commissie- of bestuurslid terecht.

 

Contact
Heb jij een vraag en wil je mij benaderen? Via het mailadres vertrouwenspersoon@cmhc.nl kun je direct contact met mij opnemen.

Het kan natuurlijk zijn dat je liever contact wilt hebben met een vertrouwenspersoon van een andere hockeyclub, deze zijn via de clubwebsites te bereiken.

 

Ook de NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (20ac 0,10 per minuut). E-mail: hulplijn@nocnsf.nl.

03-09-2016 | Vertrouwenspersoon | 1119
Inloggen: