Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie van CMHC wordt benoemd door de Algemene ledenvergadering om als onafhankelijk orgaan alle zaken rond gedrag in en buiten het hockeyveld te beoordelen en beleid te maken om dit gedrag zo nodig te verbeteren.

De tuchtcommissie is namens het bestuur van de club het aanspreekpunt voor de KNHB waar het gaat om gele en rode kaarten en andere zaken die met wangedrag te maken hebben. Ook clubleden en ouders kunnen zich richten tot de tuchtcommissie voor zaken op het gebied van normen en waarden rondom het hockeyveld.

Voor vragen en opmerkingen is de tuchtcommissie te bereiken per mail: tuchtcommissie@cmhc.nl

De tuchtcommissie bestaat uit:
Viola Kimmel
Neline Brandsema
Matthijs Stevens
Jorg Arends (vz.)

De tuchtcommissie krijgt van de KNHB meldingen door van uitgereikte gele en rode kaarten en ook van de opgelegde sancties aan spelers en coaches. De tuchtcommissie ziet toe op de uitvoering van opgelegde schorsingen en meldt de afronding daarvan aan de bond. Opgelegde geldboetes (na meerdere kaarten) worden verhaald op de spelers die het aangaat. De penningmeester van CMHC int deze bedragen. Indien de tuchtcommissie daar aanleiding toe ziet, kan besloten worden een zwaardere sanctie op te leggen dan de Bond in eerste aanleg heeft uitgeschreven. Als dit aan de orde is, zal de tuchtcommissie in ieder geval hoor en wederhoor toepassen met de betreffende spelers en coaches. Dit laatste geldt ook voor zaken die buiten de KNHB om worden aangekaart, bijvoorbeeld over wangedrag langs de lijn.


20-01-2016 | Tuchtcommissie | 1195
Inloggen: