Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Hockey Categorie*
Scheidsnummer
Vragen
Al eerder gehockeyed?
Bij welke vereniging?
Laatste team en welke klasse?
Aanvullende info
E-mail adres van jeugdlid
Zijn er bijzonderheden waarvan trainer / coach op de hoogte moet zijn?
(Voor benjamins en junioren) Op welke school / groep zit het kind?
Van alle leden en ouders wordt een bijdrage in het functioneren van de
vereniging gevraagd. Hieronder kun je je interesses aangeven.
- coachen van een jeugdteam
- trainen van jeugd / senioren
- arbitragecommissie
- barcommissie
- toernoocommissie
- technische commissie junioren of senioren
- sponsorcommissie
- onderhoudscommissie clubhuis
- materiaalcommissie keepers- en trainingsmaterialen
- tuchtcommissie of juridische/fiscale ondersteuning
- gastheer / gastvrouw op wedstrijdagen
- website (redactioneel of technisch beheer)
- anders
Wat is uw beroep / talent (niet verplicht in te vullen)
Wat kunt u vanuit uw beroep, talent of hobby voor de club doen?
Sponsoring
Wilt u informatie over sponsoring van teams, club of wilt u adverteren?
Bedankt voor je inschrijving, welkom bij CMHC!
Opmerking
Inloggen: