Technische commissie

Aanspreekpunt is Carolien Slijboom : tc@cmhc.nl
De technische commissie houdt zich bezig met:
      - indelen van wedstrijden, teams, scheidsrechters, trainingen
      - aanstellen van trainers en coaches
      - verzorgen van opleidingen voor scheidsrechters
      - begeleiding van trainers/coaches en scheidsrechters. 
      - vaststellen van het selectiebeleid en de CMHC trainingsplannen
      - behandelen van strafzaken
      - organiseren van evenementen en activiteiten 

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met de technische commissie.
    

 


01-07-2016 | TechnischeCommissie | 41
Inloggen: