Lid worden

Hartelijk welkom bij de Culemborgse Mixed Hockey Club !
 
Om het lidmaatschap aan te vragen kun je je inschrijven  via ons digitale inschrijfformulier. Je krijgt dan per e-mail een uitnodiging voor een kennismakingsavond (samen met ouder(s)/verzorger(s)) en er wordt gekeken in welk team je geplaatst kan worden.
 

Wil jij een keer kennismaken met hockey en een (paar) training(en) meedoen, dat kan dat natuurlijk! Informeer naar de mogelijkheden via onderstaande contactpersonen.

 

Leeftijden en categorieën:
Bij de indeling is geboortedatum/leeftijd leidend; de peildatum is 1 oktober.

 • Jongste Jeugd:
  vanaf 5 jaar Funkey hockey
  vanaf 5/6 jaar - Benjamins - 1 x per week spelenderwijs hockeyspelletjes doen - geen wedstrijden
  vanaf 7 jaar - F
  vanaf 8 jaar - E6-tallen
  vanaf 9 jaar - E8-tallen

Meer info Jongste Jeugd:
Algemeen                : tc@cmhc.nl
Jongens                   : Annetje van Kraanen-Pel - jongens.jj@cmhc.nl
Meisjes                    : Erik van der Wijst - meisjes.jj@cmhc.nl

 •  Junioren:
  volwaardige 11-tallen met maximaal 16 speel(st)ers per team. Ben je dit jaar op 1 oktober

10 /11 jaar - D categorie
12 /13 jaar - C categorie
14 /15 jaar - B categorie
16 /17 jaar - A categorie
18/18+       - Senioren

 

Meer info junioren: 
Algemeen                : tc@cmhc.nl
meisjes                   : vacant! - meisjes.jr@cmhc.nl
jongens                   : Wybe Theijse - jongens.jr@cmhc.nl

 

Meer info senioren:
Fransje van Straten - senioren@cmhc.nl

 

 • G-HOCKEY
  CMHC biedt ook G-hockey aan! G-hockey is bedoeld voor iedereen vanaf 7 jaar, niet rolstoel afhankelijk, bij wie de verstandelijke beperking van dien aard is, dat meedoen met leeftijdgenoten in het reguliere hockey niet mogelijk is. Training op vrijdag van 19:00 - 20:00 uur.

Meer info G-hockey:
Jacob Vorstman - g-hockey@cmhc.nl

 

Contributie seizoen 2016-2017
Op de ALV van 19 mei 2016 zijn de volgende contributie bedragen voorgelegd en geaccordeerd door de leden:
21 jaar en ouder: 300,- euro.
18 tot en met 20 jaar: 280,- euro.
14 tot en met 17 jaar: 280,- euro.
10 tot en met 13 jaar: 260,- euro.
8 tot en met 9 jaar: 190,- euro.
Tot en met 7 jaar: 160,- euro.
 
Trainingsleden/trimleden van 21 jaar en ouder: 170,- euro.
Trainingslid+ van 18 jaar en ouder: 230,- euro
Trainingsleden tot en met 20 jaar: 150,- euro.
G-Hockey leden betalen 150,- euro.
Supportleden betalen 35,- euro.
 
Voor het bepalen van de leeftijd wordt 1 oktober van het lopende seizoen als datum gehanteerd.

Het lidmaatschap van CMHC wordt aangegaan voor het lopende seizoen, dat begint op 1 augustus. Indien u na 1 januari van het lopende seizoen lid bent geworden, bent u slechts contributie over een half seizoen verschuldigd. Zie voor de contributie de toelichting van het aanmeldingsformulier.
Naast de contributie wordt bij het aanmelden een inschrijfgeld in rekening gebracht: € 20,- voor junioren en €30,- voor senioren.

Bij het lidmaatschap van de hockeyvereniging hoort een actieve betrokkenheid van het lid zelf en veelal van de ouders van het (junior)lid. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven wat uw bijdrage zal zijn voor de hockeyvereniging.  

 

Lidmaatschap opzeggen
Indien u het lidmaatschap beëindigt, dient u hiervan het secretariaat op de hoogte te stellen voor 1 juni door middel van een email te sturen aan info@cmhc.nlof schriftelijk ter attentie van het secretariaat op Postbus 179, 4100 AD Culemborg. Uw uitschrijving is compleet na bevestiging van de secretaris. Afmeldingen na 1 juni kunnen belast worden met administratiekosten.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen over het lidmaatschap of andere zaken, dan kunt u mailen naar info@cmhc.nl


 

Wij wensen u een gezellige, maar bovenal sportieve tijd toe bij onze hockeyclub!  


Het Bestuur van CMHC

09-09-2016 | Lidworden | 17
Inloggen: