Gedragscode

Hockey is een sport waar sportiviteit, respect en gezelligheid voorop staan. Dat geldt zeker ook voor een club als CMHC, een familieclub met een rijke traditie van meer dan 40 jaar. We hechten veel belang aan vriendschap, gezelligheid, onderlinge betrokkenheid en sportiviteit. Onze spelers staan wekelijks op het hockeyveld om te ‘leren’ en om zich in clubverband steeds verder te ontwikkelen op sportief en sociaal vlak. Plezier maken blijft belangrijker dan absoluut te willen winnen. De overwinning moet het resultaat zijn van een mooi (samen)spel en niet een doel op zich.

Het bestuur van CMHC hecht hier grote waarde aan en wil positief gedrag verder stimuleren. Hockey moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Binden & Verbinden !

Om dit karakter te bewaken zijn gedragsregels opgesteld, die samen de Gedragscode CMHC vormen. Deze code wordt door bestuur, commissies, coaches, trainers én spelers actief uitgedragen. Vooral coaches, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Het doel van onze gedragscode is:

1.     Bewustwording te creëren van de geldende regels;

2.     Het spelplezier te vergroten bij het beoefenen van de hockeysport;

3.     Het terugdringen van het aantal gele en rode kaarten;

4.     Het terugdringen van kosten als gevolg van verlies, diefstal, vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;

5.     Het respectvol omgaan met elkaar;

6.     Het verhogen van het CMHC clubgevoel en sfeer binnen de vereniging;

7.     Het vergroten van ons vrijwilligersbestand.

Neem de tijd om de Gedragscode CMHC te lezen, houd ‘m in het achterhoofd en schroom niet om anderen hier op te wijzen. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis en veilig voelt.

Behandel de tegenstander, trainer, coach, scheidsrechter, … zoals je zelf behandeld wil worden!


14-09-2015 | Regels | 1386
Inloggen: